НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ГАЛЕРИЯ  |  КОНТАКТИ  |
   
•  Измервания на факторите на работната среда и на електрическите инсталации и оборудване до 1000 V
 
•  Периодични медицински прегледи
 
•  Дезинфекция, дезинсекция, дератизация
 

     Измервания на факторите на работната среда и на електрическите инсталации и оборудване до  1000 V

     Измерванията по електробезопасност и на факторите на работната среда са обективен метод за доказване на съответствието на условията на труд с нормативните изисквания и са необходим фактор за изготвяне на оценката на риска.

     Само акредитирани от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация органи за контрол имат право да извършват измервания в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
Източници на информация за оценяване на риска са данни от проведени наблюдения и измервания на факторите на работната среда и на специфичните показатели за безопасност на работните процеси, работното оборудване и работните места.

     Видове измервания:

  • Фактори на работната среда: oсветеност, микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха), шум, вибрации, химични фактори и други;
  • Измервания по електробезопасност: импеданс „Zs” на контура „фаза-защитен проводник”, съпротивление на заземители и мълниезащитни инсталации и други;
  • Други измервания: климатични инсталации, вентилационни инсталации и други.
 

 

   
 
  НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  КУРСОВЕ  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  КЛИЕНТИ  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ДРУГИ УСЛУГИ  |  КОНТАКТИ