НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ГАЛЕРИЯ  |  КОНТАКТИ  |
   
     НОВИНИ

     Ние ще се опитаме да следим за Вас по-важните дати и промени в законодателството, касаещо здравословни и безопасни условия на труд.

     Календар по ЗБУТ

     В нашия примерен календар са залегнали трите задължителни дати, фиксирани в нормативната база:

  • 31 януари – срок за определяне на местата за трудоустроени за текущата година във всички предприятия с персонал над 50 работещи;
  • 30 април – срок за подаване на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за предходната година;
  • 31 декември – срок за изготвяне на график за отпуските за следващата година за всички предприятия.

     Всички останали дати са избрани от нас, с цел да спомогнат за по-добра организация на дейността по ЗБУТ в предприятието.

Календар по ЗБУТ - примерен
Месец Дата Дейност Подлежащи Отговорник
Януари до 10 Периодичен годишен инструктаж  Работещи нерискови дейности Работодател или ОБЗР
Периодичен тримесечен инструктаж Работещи рискови дейности   
Януари до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател
Януари до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
Януари до 31 Определяне места за трудоустроени Предприятия над 50 човека Работодател, ОБЗР, КУТ и СТМ
 
Февруари до 10 Заседание на КУТ/ГУТ Предприятия с 5 и повече работещи Председател КУТ/ГУТ
Февруари до 20 Проверка на аптечния шкаф Всички предприятия Работодател или ОБЗР
Февруари до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател
Февруари до 28 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
 
Март   Годишни обучения по ЗБУТ Всички предприятия Работодател
Март до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател
Март до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
 
Април до 10 Периодичен тримесечен инструктаж Работещи рискови дейности     Работодател или ОБЗР
Април до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател
Април до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
Април до 30 Подаване на Декларация по чл.15 или Уведомление Всички предприятия Работодател
 
Май до 10 Заседание на КУТ/ГУТ Предприятия с 5 и повече работещи Председател КУТ/ГУТ
Май до 20 Проиграване на аварийните планове Предприятия с 5 и повече работещи Работодател, отговорник ПБ
Май до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател
Май до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с мининум III квалификационна група
 
Юни до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател
Юни до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
 
Юли до 10 Периодичен тримесечен инструктаж Работещи рискови дейности     Работодател или ОБЗР
Юли до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател
Юли до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
 
Август до 10 Заседание на КУТ/ГУТ Предприятия с 5 и повече работещи Председател КУТ/ГУТ
Август до 20 Проверка на аптечния шкаф Всички предприятия Работодател или ОБЗР
Август до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател 
Август до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
 
Септември до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател 
Септември до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
 
Октомври до 10 Периодичен тримесечен инструктаж Работещи рискови дейности      Работодател или ОБЗР
Октомври до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател
Октомври до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
 
Ноември до 10 Заседание на  КУТ/ГУТ Предприятия с 5 и повече работещи Председател КУТ/ГУТ
Ноември до 25 График за работа през следващия месец Работещи на смени Работодател
Ноември до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
 
Декември до 25 График за работа през кледващия месец Работещи на смени Работодател
Декември до 30 Проверка на изправността на ръчните електрически инструменти Предприятия с ръчни ел. инструменти Лице с минимум III квалификационна група
Декември до 31 График за отпуските за следващата година Всички предприятия Работодател
 
Ежегодно Проверка годността на ръчните противопожарни средства Всички предприятия Работодател или Отговорник ПБ
 

 

 

   
 
  НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  КУРСОВЕ  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  КЛИЕНТИ  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ДРУГИ УСЛУГИ  |  КОНТАКТИ