НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ГАЛЕРИЯ  |  КОНТАКТИ  |
   


ОБУЧЕНИЯ:

Ние предлагаме следните обучения:

На работодатели и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа във връзка с изискванията на:

  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ във връзка с изискванията на:

  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Оказване на долекарска помощ
Долекарска помощ е тази, която се оказва на пострадалия (пострадалите) преди транспортиране в болница или идването на лекар. Тя е задължителна според съвестта на всеки човек. За да бъдем ефективно полезни, дори за спасяването на човешки живот, е необходимо да прилагаме правилно първата долекарска помощ.

 

 

 

   
 
  НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  КУРСОВЕ  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  КЛИЕНТИ  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ДРУГИ УСЛУГИ  |  КОНТАКТИ