За нас

„Оптима – Си“ ЕООД е създадена през 2013 година като приемник на СТМ „Оптима“ЕООД, на база дългогодишния опит на екипа в областта на здравословните и безопасни условия на труд. „Оптима – СИ“ ЕООД предлага на работодателите следните услуги: Служба по трудова медицина Измервания на факторите на работната среда и на електрическите инсталации и оборудване до […]

Виж още

Услуги

OЦЕНКА НА РИСКА на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труд, използваните суровини и материали, факторите на работните места и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица. свързана с риска от разпространението на COVID-19. оценка въз основа на ПБЗ в строителството за всеки обект на опасни промишлени дейности оценка на риска […]
Научи повече

Нашите офиси

Свържете се с нас

Новини

     Ние ще се опитаме да следим за Вас по-важните дати и промени в законодателството, касаещо здравословни и безопасни условия на труд.

     Календар по ЗБУТ

     В нашия примерен календар са залегнали трите задължителни дати, фиксирани в нормативната база:

  • 31 януари – срок за определяне на местата за трудоустроени за текущата година във всички предприятия с персонал над 50 работещи;
  • 30 април – срок за подаване на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за предходната година;
  • 31 декември – срок за изготвяне на график за отпуските за следващата година за всички предприятия.

     Всички останали дати са избрани от нас, с цел да спомогнат за по-добра организация на дейността по ЗБУТ в предприятието.

„Оптима – Си“ ЕООД е създадена през 2013 година като приемник на СТМ „Оптима“ЕООД, на база дългогодишния опит на екипа в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Службата по трудова медицина при „Оптима – Си” ЕООД е регистрирана от Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 553/17.05.2013 г. Дейността на Службата по трудова медицина (СТМ) по обслужване на работещите е регламентирана, съгласно чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина.