Новини

Със Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. са направени следните изменения в противоепидемичните мерки: от 19.05 – допускат се спортни събития с публика до 50% и маски; от 19.05 – допускат се занятия във висши учебни заведения; от 31.05 – допускат се учебните занятия.  Няма изменения в изискванията за мерките, които предприемат работодателите – те са описани в Заповед № […]