Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Изисква действия от лица, при които има експозиция на химични агенти с изменения или добавените химични агенти с гранични стойности! Промените се изразяват в следното: нови химични агенти с гранични стойности по-облекчени стойности за някои химични агенти по-строги стойности за някои химични агенти поправени са формулите за гранична стойност за прахове, съдържащи над 2% СКСД […]

Вече е в сила Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета.

Освен специфични изисквания, свързани с проектирането на скелетата, от днес е необходимо да се спазват всички изисквания, свързани с документиране при монтаж, демонтаж и експлоатация на скелета като: протокол за предаване и приемане на техническата документация на скелето (преди започване на монтажа) – образец в наредбата; оценка на риска, изготвена от изпълнителя; писмени доказателства за […]