Изисква действия от лица, при които има експозиция на химични агенти с изменения или добавените химични агенти с гранични стойности!

Промените се изразяват в следното:

  • нови химични агенти с гранични стойности
  • по-облекчени стойности за някои химични агенти
  • по-строги стойности за някои химични агенти
  • поправени са формулите за гранична стойност за прахове, съдържащи над 2% СКСД
  • установяването на краткосрочни гранични стойности на експозиция за някои химични агенти
  • добавяне на ppm стойности за някои химични агенти
  • включени забележки, указващи възможността за значително поглъщане през кожата за някои химични агенти.
  • добавени методи за биологичен мониторинг в Приложение № 2 за анилин и 2-Фенилпропан (Кумен)
  • поправена е техническата грешка в Приложение № 1 на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа – не променя нищо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *