Нови мерки във връзка с COVID 19

Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г.  е допълнена чрез Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г. със следния текст: IIа. По преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да се допусне изключение от изискването за носене на защитна маска за лице, […]