COVID-19: Ваксинирани срещу COVID-19 служители може да не носят маска за лице на работните си места

Със Заповед РД-01-555/ 06.07.2021 бе допълнена Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. с текст, който дава възможност на работодателите да разрешат на ваксинирани работници да не носят маски на работните места. Текстът гласи: „IIa. Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на […]