Противоепидемични мерки COVID 19

Със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. се въвеждат нови противоепидемични мерки от 7 септември до 31 октомври 2021 г.: Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. Работодателите и органите по назначаване във всички […]