Противоепидемични мерки COVID 19

Със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. се въвеждат нови противоепидемични мерки от 7 септември до 31 октомври 2021 г.: Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. Работодателите и органите по назначаване във всички […]

COVID-19: Ваксинирани срещу COVID-19 служители може да не носят маска за лице на работните си места

Със Заповед РД-01-555/ 06.07.2021 бе допълнена Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. с текст, който дава възможност на работодателите да разрешат на ваксинирани работници да не носят маски на работните места. Текстът гласи: „IIa. Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на […]

Проверки на транспортните фирми

От днес Агенция „Автомобилна администрация“ започват проверки на транспортните фирми! Напомняме да проверите документацията и оборудването си – тахографи /спазване на времето за почивки/, пътни листове, годишни технически прегледи и всичко, което е необходимо да предоставяте при проверките!

Нови мерки във връзка с COVID 19

Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г.  е допълнена чрез Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г. със следния текст: IIа. По преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да се допусне изключение от изискването за носене на защитна маска за лице, […]

Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Изисква действия от лица, при които има експозиция на химични агенти с изменения или добавените химични агенти с гранични стойности! Промените се изразяват в следното: нови химични агенти с гранични стойности по-облекчени стойности за някои химични агенти по-строги стойности за някои химични агенти поправени са формулите за гранична стойност за прахове, съдържащи над 2% СКСД […]

Вече е в сила Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета.

Освен специфични изисквания, свързани с проектирането на скелетата, от днес е необходимо да се спазват всички изисквания, свързани с документиране при монтаж, демонтаж и експлоатация на скелета като: протокол за предаване и приемане на техническата документация на скелето (преди започване на монтажа) – образец в наредбата; оценка на риска, изготвена от изпълнителя; писмени доказателства за […]

Новини

Със Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. са направени следните изменения в противоепидемичните мерки: от 19.05 – допускат се спортни събития с публика до 50% и маски; от 19.05 – допускат се занятия във висши учебни заведения; от 31.05 – допускат се учебните занятия.  Няма изменения в изискванията за мерките, които предприемат работодателите – те са описани в Заповед № […]